Komisyonlar

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt
Prof. Dr. Zehra Çataltepe
Doç. Dr. Hatice Köse
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tosun
Öğr. Gör. H. Turgut Uyar
Araş. Gör. Çağatay Koç
Araş. Gör. Yusuf Özçevik

Ölçme Komisyonu
Öğr. Gör. Dr. Damien Jade Duff
Araş. Gör. Yusuf Hüseyin Şahin
Araş. Gör. Emir Erdem

Mezunlarla İletişim Komisyonu
Doç. Dr. Sanem Sarıel
Araş. Gör. Kadir Özlem

Staj Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Sanem Kabadayı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yılmazer
Araş. Gör. Kübra Adalı
Araş. Gör. Tacettin Ayar
Araş. Gör. Neşe Güneş
Araş. Gör. Tuğçe Bilen

Ağ ve Yazılım Destek Komisyonu
Öğr. Gör. H. Turgut Uyar
Araş. Gör. Resul Tugay
Araş. Gör. Abdullah Cihan Ak

Tanıtım Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yaslan
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Cebiroğlu Eryiğit
Araş. Gör. Fulya Çelebi Sarıoğlu

Medya Komisyonu
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce
Öğr. Gör. Fahrettin Ay

Bilgisayar Mühendisliği LÜ Prog. Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt
Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yılmazer

FBE ve BE Doktora Yeterlik Komisyonu
Prof. Dr. Gözde Ünal
Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü
Prof. Dr. Mustafa Kamaşak
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yaslan 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yılmazer

Bilgi Teknolojileri LÜ Prog. YK ve Kabul Komisyonu
Doç. Dr. Deniz Turgay Altılar
Doç. Dr. Berk Canberk
Doç. Dr. Tolga Ovatman

BIL Dersleri Yönetimi Komisyonu 
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Doç. Dr. Feza Buzluca
Öğr. Gör. Erke Arıbaş

Lisansüstü Eğitim Prog. Geliştirme Komisyonu
Prof. Dr. Şule Öğüdücü
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt
Prof. Dr. Gözde Ünal
Doç. Dr. Feza Buzluca
Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel

Kalite Komisyonu
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Doç. Dr. Hatice Köse
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce
Araş. Gör. Çağatay Koç
Fakülte Sekreteri Mine Vural

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
Prof.Dr. Sema Oktuğ                 İşveren Vekili
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce      Dekan Yardımcısı
Öğr.Gör. Turgut Uyar                Çalışan Temsilcisi
Öğr.Gör. Tahir Sandıkkaya       Çalışan Temsilcisi
Kubilay Karabulut                     İş Güvenliği Uzmanı
Dr. Ekrem Harputlu                   İşyeri Hekimi
N. Mine Vural                            Fakülte Sekreteri
Yüksel Birgül                             İdare Amiri

Senatör
Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü

Fakülte Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü
Prof. Dr. Gözde Ünal

Bölüm Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt
Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tosun

Kütüphane Temsilciliği
Araş. Gör. Müge Erel
Araş. Gör. Tuğba Pamay 
Eğitim Prog. Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu
Prof. Dr. Zehra Çataltepe
Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü
Dr. Öğr. Üyesi Sanem Kabadayı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yaslan

Ar-Ge Komisyonu
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Doç. Dr. Berk Canberk
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ovatman

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
Doç. Dr. Şima Uyar
Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel
Dr. Öğr. Üyesi Şerif Bahtiyar
Araş. Gör. Talha Çolakoğlu
Araş. Gör. Mine Yasemin

ÇAP Komisyonu
Prof. Dr. Şule Öğüdücü
Öğr. Gör. Dr. Damien Jade Duff
Araş. Gör. Enes Albay

Burs Komisyonu
Doç. Dr. Feza Buzluca

Strateji Planlama Komisyonu
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Doç. Dr. Feza Buzluca
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce

Erasmus Komisyonu
Doç. Dr. Deniz Turgay Altılar
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce

Bilgisayar Mühendisliği LÜ Prog. Kabul Komisyonu
Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel
Doç. Dr. Berk Canberk
Doç. Dr. Feza Buzluca
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yılmazer
Dr. Öğr. Şerif Bahtiyar

Öğretim Üyesi Başvurularını Değerlendirme
Prof. Dr. Mustafa Kamaşak
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Cebiroğlu Eryiğit

HP ve Turkcell Bursları
Prof. Dr. Sema Oktuğ
Prof. Dr. Şule Öğüdücü

Lojman
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce

Fakülte Hurda Komisyonu
Doç. Dr. Cüneyd Tantuğ
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yaslan
Abdulhamit Sola

SUNY Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Şerif Bahtiyar

AFAD
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Erenler
Fakülte Sekreteri Mine Vural

Akademik Teşvik Komisyonu
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt
Doç. Dr. Berk Üstündağ
Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel
Dr. Ögr. Üyesi Yusuf Yaslan

Risk Komisyonu

Prof. Dr. Sema Oktuğ
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce
Doç. Dr. Hatice Köse
Fakülte Sekreteri Mine Vural

Uluslararası İlişkiler Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce

Mevlana Değişim Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce

Kariyer Komisyonu
Doç. Dr. Berk Canberk
Doç. Dr. Feza Buzluca

Bilgisayar Mühendisliği YL/Doktora Programı Koordinatörü
Doç. Dr. Hazım Kemal Ekenel

Oyun ve Etkileşim Teknolojileri YL Programı Koordinatörü
Doç. Dr. Sanem Sarıel

 


Faculty Junk Maintenance Committee
Faculty Junk Maintenance Committee

Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar

Öğretim Üyesi Başvurularını Değerlendirme
ÇAP Komisyonu
ÇAP Komisyonu
Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu