Görevleri


Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

  2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

  3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.


Üyeler


Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ , Dekan
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt
Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü
Prof. Dr. Mustafa Ersel Kamaşak
Prof. Dr. Gözde Ünal
Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ
Doç. Dr. Şerif Bahtiyar
Doç. Dr. Gülşen Eryiğit
Doç. Dr. Tolga Ovatman
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir SandıkkayaRaportör


Hatice Kul , Fakülte Sekreteri