Virtualized programmable InTerfAces for smart, secure and cost-effective IoT depLoyments in smart cities (VITAL)

(EU--Strep, 2013-2016)

VITAL, akıllı şehirlerde nesnelerin interneti yapıları için akıllı, güvenli, sanal, uygun maliyetli programlanabilir arayüzlerin oluşturulmasını temel alan bir projedir. Oluşturulan platform üzerinden internete bağlı nesnelere, kullandıkları teknolojiden bağımsız bir şekilde erişim ve elde edilen veriden karmaşık olay süreçleri yaklaşımı kullanılarak akıllı çıkarımların yapılması hedeflenmektedir. Oluşturulan platformun geliştirme ve yönetim için araçlar üretmeye yatkın olması projenin bir diğer özelliğidir. Projenin kullanım senaryolarından biri İstanbul’un trafik problemine geliştirilen platform üzerinden çözüm sağlamayı, diğeri de Londra’nın Camden bölgesindeki çalışma alanı bulma sorunu VITAL platformu yardımı ile akıllıca çözmeyi amaçlamaktadır. Daha detaylı bilgi için http://vital-iot.eu/ bağlantısına bakınız.

​Proje Ekibi
Projede İrlanda, İngiltere, Türkiye, Fransa, İtalya ve Yunanistan’dan on ortak yer almaktadır. 
ITU'deki proje grubu: 
Sema Oktug (Coordinator)
Esref Adali (Researcher)
Yusuf Yaslan (Researcher)
Halil Gulacar (Researcher)
Melih Koc (Researcher)
Ahmet Aris (Researcher)