Autonomous Control for a Reliable Internet of Services (ACROSS)

(ICT COST Action IC1304, 2013-2017)

Bu Cost Aksiyonunun hedefi güvenilir ve kaliteli İnternet Servisleri için otonom kontrol metodları ve algoritmaları geliştirmek için akademiden ve endüstriden uzmanları bir araya getirmektir. Proje hakkında daha fazla bilgi almak için http://www.cost-across.nl/  bağlantısına bakınız.

​Proje Ekibi
Projenin pek çok Avrupa ülkesinden üyesi bulunmaktadır. Türkiye'deki iki üyeden biri Sema Oktuğ'dur.