Esnek Optik Aglarda Dinamik Yönlendirme, Tayf Atama Ve Trafik Demetleme

(TÜBİTAK 3001, 2016 - 2018)

Bu projede amaç, geniş alan esnek optik ağlarında yönlendirme ve tayf atama problemini dinamik trafik koşulları altında incelemek ve problemin çözümü için yeni yöntemler geliştirmektir. Projede esnek optik ağın çalışma dinamiğini tam olarak modelleyebilen bir çizge yapısı geliştirilecek; bu yeni modelden yararlanarak NP-tam olduğu kanıtlanmış genel yönlendirme ve tayf atama probleminin çözümü için etkin sezgisel algoritmalar tasarlanacaktır. Tayf atama ve trafik demetleme problemlerinin birlikte ele alınması durumunda başarımın nasıl ve ne kadar artırılabileceğinin değerlendirilerek, tasarlanan çizge modeli üzerinde trafik demetleme problemi temsil edilecek ve trafik demetleme probleminin çözümünü de içeren sezgisel algoritmalar geliştirilecektir.

​Proje Ekibi
​Yürütücü: 
Doç. Dr. Ayşegül Yayımlı