Deprem Tahmini

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde "Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin Sistemi" isimli bir proje yürütülmektedir. Yapılan çalışmanın amacı elektriksel ölçüm yöntemleri ile bölgesel kayaç gerginliklerine ilişkin veri toplanması ve toplanan verilere ait örüntülerin değerlendirilerek olası depremler ile ilgili anomalilerin belirlenmesidir.

 Bu araştırma alanıyla ilgili daha fazla bilgi için: http://deprem.cs.itu.edu.tr/

Bu Alanda Çalışan Kişiler: